Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Skuteczna sprzedaż

Chyba każdy z nas może sobie przypomnieć choć jeden przypadek, kiedy czuliśmy się jako klienci wręcz fantastycznie. To my decydowaliśmy o tym, co nam jest potrzebne, co kupimy, po jakiej cenie i gdzie. Trafiliśmy na świetnego handlowca, który, można by rzec, jako postronny/obiektywny konsultant prowadził nas przez cały proces zakupu.

Szkolenie nastawione jest  na wiedzę i postawę. Jak twierdzą uczestnicy, jest to warsztat sprzedażowo-motywacyjny. Bo wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. A wiedzieć i wprowadzać użyteczne nawyki w życie, to być skutecznym.

Ze szkolenia wyjdziesz z:

Ramowy program szkolenia:

Trener: Paweł Niemotko

 

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.