Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Redagowanie książek

Fundacja organizuje dwudniowe szkolenie z redagowania dla zaawansowanych. Podstawową częścią szkolenia są zajęcia warsztatowe, na bazie tekstów przygotowanych przez uczestników. Szkolenie odbędzie się w terminie 17-18 marca 2015 roku, a poprowadzi je Mirosława Łątkowska (wykładowca akademicki i właściciel wydawnictwa książkowego, które prowadzi od ponad 20 lat).

Uczestnicy przynoszą krótki materiał z własnej praktyki zawodowej – do dyskusji. Materiał należy przynieść na zajęcia w 10 egzemplarzach lub przesłać do Sekretariatu warsztatów przed rozpoczęciem zajęć: pocztą zwykłą lub elektroniczną.

1206626_22752384

Program szkolenia:

Dzień pierwszy (7 godzin)

Redaktorska krytyczna analiza tekstu

a.  Trzy warstwy redakcyjne tekstu:

b.  Zróżnicowanie w zależności od rodzaju publikacji: od poezji do słownika i instrukcji

c.  Dwa poziomy redaktorskiego czytania tekstu:

Porządki edytorskie (warstwa redakcyjna trzecia)

Warsztaty – redagujemy:

Dzień drugi (7 godzin)

Redakcja a korekta

a. Tok pracy przy tekście – siedem etapów

b. Redakcja – korekta – korekta redaktorska – adiustacja

Warsztaty – redagujemy 

Dyskusja nad materiałami przyniesionymi przez uczestników

Harmonogram zajęć:

26 lutego 2015 roku

27 lutego 2015 roku

Prowadząca szkolenie:
Mirosława Łątkowska – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW. W latach 1985-1989 współzałożycielka i redaktor działającego w drugim obiegu Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. Współzałożycielka i redaktor naczelna Oficyny Wydawniczej Volumen działającej od roku 1990 (właścicielka od 2006 roku). Wieloletni redaktor – współpracowniczka wielu wydawnictw, m.in. w latach 2006-2010 redaktor naczelna projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976-1989”. Asystent w Katedrze Edytorstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciel akademicki na specjalizacji edytorskiej filologii polskiej z zakresu edytorstwa współczesnego i redagowania tekstów. Od 2008 roku współpracuje z Fundacją na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, gdzie prowadzi szkolenia z redakcji tekstów, redakcji wydawniczej, korekty i edytorstwa. Od lat ekspert konkursu Wrocławski Program Wydawniczy.

Informacje organizacyjne:
Termin: 17-18 marzec 2015 roku
Miejsce: Warszawa
Czas szkolenia: 14 godzin liczonych w systemie akademickim oraz przerwy kawowe i przerwy obiadowe.
Koszt: 1200 zł obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat. Przy zgłoszeniu więcej osób na jednym zgłoszeniu obowiązuje zniżka.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 14 dni od zgłoszenia na szkolenie na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.