Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Promocja w mediach społecznościowych dla początkujących (webinar)

Cele szkolenia

Program szkolenia

Trener:

Bartosz Lachowicz – absolwent medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Communication University of China w Pekinie. Zajmuje się działaniami z zakresu promocji i PR. Wiedzę i doświadczenie w obszarze mediów społecznościowych zdobywał poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi oraz instytucjami kultury. Na co dzień zajmuje się promocją wydarzeń kulturalnych.


Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

  1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - Promocja w mediach społecznościowych dla początkujących (webinar)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. (wymagany poprawny adres email)
  6. (wymagane)
--
 

Klienci