Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Prawo prasowe w praktyce

Szkolenie obejmować będzie nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie prawo prasowe, ale także regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prawie cywilnym i karnym oraz autorskim. Program dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych oraz struktur odpowiedzialnych za redakcję pism firmowych.

Redagowanie pism urzędowych i firmowych

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów oraz przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych.

Trainer’s Skills

Szkolenie i coaching grupowy Trainer’s Skills przygotowane przez Aleksandrę Szewczyk stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich. Zajęcia prowadzone metodą warsztatowo – coachingową kompleksowo przygotowują do pełnienia roli trenera wewnętrznego w Państwa firmie.

Kodeks postępowania administracyjnego

Tematyka prowadzonych dotychczas zajęć to między innymi podatki i prawo podatkowe, prawo i postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze i dziedziny pokrewne, prawo finansowe (finanse publiczne i finanse samorządu terytorialnego).

Skuteczna sprzedaż

Szkolenie nastawione jest na wiedzę i postawę. Jak twierdzą uczestnicy, jest to warsztat sprzedażowo-motywacyjny. Bo wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć. A wiedzieć i wprowadzać użyteczne nawyki w życie, to być skutecznym.

Wyjątkowa obsługa klienta

Na szkoleniu dowiesz się , jak w prosty sposób, metodami, które albo kosztują niewiele, albo wręcz nic nie kosztują zbudować pozytywne doświadczenia klientów, gdzie tkwi sedno profesjonalnej obsługi klienta.

Klienci