Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie

Cel: omówienie najnowszego orzecznictwa w sądach polskich i Europejskim Trybunale Praw
Człowieka. Zajęcia pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania: z jakimi roszczeniami można
wystąpić na drogę sądową, kiedy pokrzywdzony ma największą szansę na wygranie procesu, jak
wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny.

1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych w Internecie

2. Granice dopuszczalnej krytyki w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich i
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

3. Ochrona wizerunku i prywatności

4. „Nowe” dobra osobiste w praktyce sądowej

5. Jak skutecznie bronić się przed hejtem w Internecie:
a) publikacja oświadczenia
b) sprostowanie prasowe
c) prywatny akt oskarżenia
d) wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych

6. Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie w praktyce sądowej
a) zabezpieczenie roszczeń
b) pozew o ochronę dóbr osobistych
c) postępowanie dowodowe
d) środki zaskarżenia

7. Jak skutecznie wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny oraz publikację
sprostowania prasowego

8. Sesja Q&A

Prowadzący: dr. Krzysztof Drozdowicz

Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa prasowego i postępowania cywilnego; autor monografii poświęconej dochodzeniu roszczeń o publikację sprostowania, współautor komentarza do ustawy – Prawo prasowe. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Od sześciu lat współpracuje z samorządem terytorialnym w Wielkopolsce, obecnie radca prawny Gminy Komorniki. Wykładowca Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Poznaniu, dla którego łącznie przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, statusu radnego samorządu gminnego oraz ochrony dobrego imienia przed oszczerczą krytyką. Przygotował kilkadziesiąt raportów o stanie jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

Zwolnienie z VAT:  Wszyscy uczestnicy, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (bądź przesłanie skanu na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy - Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie
  1. (wymagany poprawny adres email)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
 

Klienci