Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Zmiany wprowadzone nowelizacją z czerwca 2017 r.

Tomasz Grzela

Magister prawa

Ekspert: finanse i rachunkowość podatkowa

Od X 2012 –  praca naukowo – badawcza w szkołach wyższych, współpraca z kancelariami prawnymi i podatkowymi, działalność dydaktyczna i szkoleniowa.

Tematyka prowadzonych dotychczas zajęć:

 1. podatki i prawo podatkowe;
 2. prawo i postępowanie administracyjne;
 3. prawo gospodarcze i dziedziny pokrewne;
 4. prawo finansowe (finanse publiczne i finanse samorządu terytorialnego);
 5. prawo karne, karne skarbowe , przeciwdziałanie „praniu pieniędzy” i finansowanie terroryzmu
 6. prawne metody motywowania i karania pracowników administracji publicznej;
 7. kodeks postępowania administracyjnego

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy - Kodeks postępowania administracyjnego
 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (valid email required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z powyższym szkoleniem.
 8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację FSD w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 lok. 15, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
 9. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Fundacji FSD i akceptuję jego postanowienia.
 

Klienci