Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację FSD Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)…

Kontakt i o nas

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego ul. Bednarska 2-4, lok. 15, 00-310 Warszawa tel. (22) 55 23 924, 502 825 492 e-mail: fundacja@fsd.edu.pl Konto bankowe: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724 KRS: 0000159132 REGON: 015467605 NIP: 521-32-36-597 Zarząd fundacji: Halina Grażyna Oblas-Fadlallah – prezes zarządu Maria Łoszewska-Ołowska – członek zarządu

Charakterystyka i opis Fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Sprawozdania z działalności Fundacji

Zgodnie z przepisami Fundacja składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności statutowej i niestatutowej. Poniżej publikujemy coroczne sprawozdania, składane w KRS, począwszy od 2008 roku.

Statut Fundacji

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przyjęty w czerwcu 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w czerwcu 2013 roku.

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji jest dwuosobowy. Tworzą go prezes zarządu – Halina Grażyna Oblas-Fadlallah i członek zarządu – dr Maria Łoszewska Ołowska.