Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Regulamin Newslettera

Polityka prywatności

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Fundację FSD Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)…

Kim jesteśmy

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Sprawozdania z działalności Fundacji

Zgodnie z przepisami Fundacja składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności statutowej i niestatutowej. Poniżej publikujemy coroczne sprawozdania, składane w KRS, począwszy od 2008 roku.

Statut Fundacji

Statut Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego przyjęty w czerwcu 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w czerwcu 2013 roku.