Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

II edycja – Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną

Projekt „Od informacji do uwodzenia odbiorcy” był drugą edycją „Warszawskich spotkań z fotografią dokumentalną”. Zadaniem tej edycji było zorganizowanie cyklu pięciu dwugodzinnych spotkań z wybitnymi współczesnymi fotografami, tworzącymi pejzaż nowej polskiej i światowej fotografii. 

Celem spotkań było dotarcie poprzez sztukę do mieszkańców Warszawy, zainteresowanych fotografią dokumentalną oraz wydanie specjalnego numeru pisma o projekcie „Spotkania z fotografią”, w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, kolportowanym bezpłatnie w warszawskich klubokawiarniach i miejscach kultury.

W ramach projektu zorganizowano w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku pięć spotkań z najwybitniejszymi fotografami, krytykami i historykami fotografii m.in. Wojciech Grzędziński, Przemysław Pokrycki, Dorota Awiorko-Klimek, Anna Bedyńska, Maciej Pisuk, Andrzej Zygmuntowicz. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w klubokawiarni „Chłodna 25” oraz w klubie Powiększenie. Wstęp na spotkania był wolny.

Moderatorem spotkań był wybitny teoretyk fotografii fotoreportażowej i dokumentalnej Andrzej Zygmuntowicz, przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Były to dwugodzinne spotkania z autorem i dotyczyły m. in. takich zagadnień:

Wraz ze startem projektu wydano okolicznościowy 8-stronicowy numer pisma, będący promocją projektu „Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną”. Na zawartość pisma złożyły się wywiady z fotoreporterami uczestniczącymi w projekcie (Wojciech Grzędziński, Przemysław Pokrycki, Maciej Pisuk, Dorota Awiorko-Klimek i Anna Bedyńska), felietony Andrzeja Zygmuntowicza, moderatora spotkań oraz wywiady z młodymi fotoreporterami zdobywającymi pierwsze prestiżowe nagrody – Andrzejem Miturą i Danielem Frymarkiem.  

Fundacja wydała gazetę „Spotkania z fotografią” w nakładzie 5 tys. egz. 8-stronicowe wydanie było kolportowane na terenie Warszawy.

W każdym spotkaniu wzięło udział więcej osób niż zakładaliśmy przystępując do realizacji projektu – ponad 100 osób. Spotkania często się przedłużały i kończyły ożywioną dyskusją z autorami.

Patronem medialnym projektu były portale internetowe: pdf.edu.pl i uw3d.tv prowadzone przez Instytut Dziennikarstwa UW, chlodna25.blog.pl, Akademia fotoreportażu (fotoreportaz.org.pl) oraz empikfoto.pl, emma pak, poka poka, fotografuj.pl i optyczne.pl. Ponadto informacje pojawiły się także w pozostałych serwisach internetowych o fotografii, serwisach informujących o ofercie kulturalnej Warszawy.

szyld_herb_syr_pol

Zadanie „Warszawskie spotkania z fotografią dokumentalną – Od informacji do uwodzenia odbiorcy” było realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.