Zakończenie II edycji warsztatów dla dzieci „Mały odkrywca i kraina bajek”

Zakończyliśmy II i ostatnią edycję bezpłatnych warsztatów dla dzieci z klas 1-3 „Mały odkrywca i kraina bajek”, czyli jak może spożytkować swoją twórczą energię każdy mały człowiek.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, a dofinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Podczas ośmiu 1,5-godzinnych warsztatów (dwie edycje) uczestnicy mieli okazję zdobycia praktycznej wiedzy o mechanizmach działania prostych doświadczeń z zakresu chemii jak również prostych zagadnień matematycznych. Celem warsztatów było opisanie najciekawszych zjawisk, z jakimi spotykają się na co dzień. Zajęcia były przeplatane słowem i zabawami ruchowymi, połączona z opowiadaniem bajek. W wyniku wspólnej pracy dzieci zdobyły również umiejętności przedstawienia poznanego eksperymentu, czyli umiejętności związane ze sztuką wystąpień publicznych.

W łącznie w obu edycjach warsztatów uczestniczyło ponad 30 dzieci z warszawskich szkół podstawowych.WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje