Referencje

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego organizuje szkolenia od 2003 roku. Rocznie szkolimy blisko 500 osób. Korzystając z doświadczonego zaplecza akademickiego organizuje szkolenia otwarte i zamknięte.

W ostatnim czasie zaufali nam: Skanska Polska, Polska Akcja Humanitarna, Vattenfall Heat Polska, Ministerstwo Skarbu Państwa, PFRON, Lasy Państwowe, PZU Życie, Kancelaria Prezydenta RP, Agencja Nieruchomości Rolnych, Carrefour Polska, Arctic Paper, Cemex, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Naczelna Izba Kontroli, BGŻ, Agencja Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Rynku Rolnego.

Wybrane referencje:
referencjePFRON

 

LasyPanstwowe

 

MinisterstwoRozwojuRegionalnego

 

referencjeMIiRR

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje