Redagowanie pism urzędowych i firmowych

Rozumienie tekstu to nie tylko przetwarzanie danych językowych.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów oraz przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych.

Jeśli nie wiesz:

 • jak pisać poprawnie, kiedy użyć wielkiej litery, a kiedy małej; kiedy coś napisać razem, a kiedy osobno?
 • czy po nagłówku w liście postawić wykrzyknik, czy przecinek?
 • jak napisać tekst informacyjny, a jak zaproszenie na konferencję prasową lub odpowiedź na reklamację?
 • czy pismo, które napisałeś, jest dla odbiorcy zrozumiałe?
 • co ma (F)filip do konopi, czyli skąd się wzięły związki frazeologiczne i co znaczą?

to zgłoś się na to szkolenie!

redagowanie pism urzedowych

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem publikacji firmowych, oficjalnych pism, sprostowań. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, sekretariatów, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby, które w swoich obowiązkach mają tworzenie i odpowiadanie na oficjalne pisma.

Program zajęć:

Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:

 • pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
 • pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
 • zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
 • zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy wydarzeń dziejowych, świąt i tytułów książek, zwroty grzecznościowe)
 • podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu zdania)
 • zapis dat i wartości liczbowych
 • zapis skrótów i skrótowców

Podstawowe zasady fleksji i składni:

 • odmiana nazwisk polskich i obcych
 • odmiana nazw miejscowych
 • odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
 • budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

I Pisanie skuteczne

 • Do kogo piszemy, co chcemy przekazać, jak przekazać.
 • Budowa tekstu informacyjnego: kolejność informacji (co na początku, eksponowanie najważniejszej części, podsumowanie), podział tekstu, budowa zdania.
 • Informacje i dane przekazywane odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Infografiki i wykresy – jak opisać, żeby były zrozumiałe.
 • Raport roczny – redagowanie (list prezesa, terminologia, podział na części).
 • Czas na pytania uczestników i odpowiedzi prowadzącego.

II Poprawna budowa i redagowanie tekstów prasowych, urzędowych i firmowych

 • Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
 • Konstruowanie sprawozdań oraz protokołów z posiedzeń i zebrań.
 • Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł, zdanie, akapit, tekst.
 • Redagowanie tekstów prasowych i na strony internetowe.
 • Redagowanie tekstów informacyjnych, najczęściej popełniane błędy w pismach urzędowych.
 • Styl kancelaryjny a poprawna budowa tekstu.
 • Korespondencja (list, pismo do klienta, informacja prasowa).
 • Praca na materiałach uczestników: redagowanie tekstów urzędowych.
 • Pytania uczestników.

Trener:

Teresa Kruszona  – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - Redagowanie pism urzędowych i firmowych
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z powyższym szkoleniem.
 9. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację FSD w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 lok. 15, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
 10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Fundacji FSD i akceptuję jego postanowienia.
 

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje