Redagowanie biuletynów firmowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów marketingu, komunikacji i PR oraz pozostałych działów przygotowujących  biuletyny firmowe.

Uczestnicy szkolenia będą:

 • potrafili określić cele, jakie biuletyn ma spełniać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • samodzielnie przygotować treść artykułu, który miałby zostać opublikowany w biuletynie w wersji papierowej i elektronicznej;
 • zaplanować pracę zespołu redakcyjnego, stworzyć plan projektu

 Program szkolenia:

1. Planowanie numeru biuletynu (dobór materiału, co na pierwszej, drugiej stronie i na kolejnych)

2. Działy stałe (co powinno się znaleźć w każdym numerze)

3. Redagowanie tekstów (w wersji elektronicznej) nadesłanych przez wydawcę

4. Profesjonalna korekta tekstów w wersji elektronicznej (pierwsza korekta) i na wydruku (druga korekta)

5. Propozycje tytułów tekstów i leadów, podpisów pod zdjęcia

6. Szkolenie dla zespołu redakcyjnego (poprawność językowa, sposoby redagowania, style dziennikarskie)

5. Budowa i zawartość biuletynu:

 • działy stałe, elementy zmienne, rubryki o różnej randze, wartości firmy,
 • szpigiel, czyli struktura biuletynu (część gorąca, część zimna, proporcje części szpigla zależnie od hierarchii tematów i ważności spraw w danym okresie). Wydania specjalne.

6. Makieta i projekt graficzny:

Koncepcja redakcyjna w strategii komunikacji

 • Jak dobrać formę względem funkcji biuletynu – przegląd gatunków prasowych
 • Wyznaczenie rubryk stałych i elementów zmiennych

7. Efektywna praca nad biuletynem, redagowanie biuletynu

Praca nad tekstem:

 • Wybór tematu: zainteresowanie czytelnika a realizacja strategii komunikacji
 • Skuteczny research – jak szybko zdobyć i sprawdzić informacje
 • Faza koncepcyjna tekstu: konspekt, szkic, mapa myśli
 • Struktura tekstu: tytuł, lead (lid), rozwinięcie (body), dodatkowe informacje (background)
 • Tajniki atrakcyjności tekstu: kiedy tytuł jest intrygujący a lead wprowadza w ciekawą treść?
 • Korekta: podstawowe reguły poprawności językowej i stylistycznej, etykieta językowa
 • Pierwsze przykazanie: nie spamuj
 • Ustalenie częstotliwości wysyłki

Prowadzący szkolenie:

Teresa Kruszona – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - Redagowanie biuletynów firmowych
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z powyższym szkoleniem.
 9. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację FSD w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 lok. 15, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
 10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Fundacji FSD i akceptuję jego postanowienia.
 

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje