Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach

W dniach 17-18 marca br. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jak co roku organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, a współorganizatorami 15 wyższych uczelni z całego kraju. Po napisaniu testu z zakresu wiedzy o mediach zawodnicy uczestniczyli w spotkaniu z dziennikarzami: Filipem Springerem i Filipem Chajzerem, a następnie udali się na zwiedzanie gmachu telewizji przy ul. Woronicza w Warszawie.
Drugiego dnia ci, którzy najlepiej napisali test, odpowiadali na pytania, a ich odpowiedziom przysłuchiwali się pozostali uczestnicy i opiekunowie. W wyniku tej rywalizacji wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji.
Pierwsze miejsce zajął Stanisław Bryś z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, II miejsce – Szymon Rać z V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, a III miejsce – Maciej Wójcik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pełne listy laureatów nagrodzonych nagrodami rzeczowymi oraz laureatów, którym przysługuje prawo wstępu na wyższe uczelnie poza tradycyjną rekrutacją (nagrodzonych indeksami) w załącznikach.
 Lista laureatów – indeksy
Lista laureatów – nagrody
Sponsor główny:
TP-LINK
Sponsor:
BZ WBK

Patronat:

 

 

 

Organizatorzy:                                                                                                                            

logo

 

 

 

Partner strategiczny:

Bauer Media Group

Świat Wiezy

Partner medialny:

Cogito