Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Zakończyło się trzecie szkolenie #Workshop_Smolna

Jesteśmy już po zakończeniu trzeciego szkolenia „Warsztaty copywriting” , organizowanego przez naszą Fundację w ramach  projektu #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa Szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP , którego celem było nabycie umiejętności pisania  newsów, poznanie technik tworzenia marketingowych tekstów na użytek mediów internetowych, nabycie umiejętności pisania ciekawych i intrygujących leadów, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów  marketingowo-promocyjnych

I tym razem temat szkolenia cieszył się dużą popularnością, na co wskazała liczba zgłoszeń , jaka wpłynęła do nas, i po raz kolejny zdecydowaliśmy się przyjąć znacznie większą liczbę osób od zaplanowanej. Na usilne prośby zainteresowanych zdecydowaliśmy się przyjąć aż 36 osób.

Tematem szkolenia byli zainteresowani wszyscy uczestnicy, brali aktywny udział w próbach samodzielnego tworzenia tekstów, czemu towarzyszyło  wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety (ankietę wypełniły 27 osób). Na pytanie: „W jakim stopniu wiedza przekazana na szkoleniu uzupełniła Pani/Pana wiadomości?”, aż 26 osoby odpowiedziały, że w stopniu bardzo dużym i dużym. Również ze względu na umiejętność wzbudzania zainteresowania i zaangażowania grupy, przygotowanie do zajęć, aktualność przekazywanej wiedzy, wykorzystywanie materiałów dydaktycznych, trzymanie się tematu,  uczestnicy ocenili szkolenie na najwyższe oceny.

Po zakończeniu szkolenia odezwało się bardzo  wiele głosów , że szkolenia powinny być poszerzone, że za mała jest liczba godzin, ponieważ  w tak krótkim czasie nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy uczestników.  Tematy omawiane podczas szkolenia są aktualne, a szczególnie dla młodych przedsiębiorców, którzy są na początku rozwijania swoich firm, wiedza ta jest niezbędna. Szczególnie, że szkolenia są prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

                        

Zakończyło się drugie szkolenie #Workshop_Smolna

W poniedziałek 7 maja zakończyło się drugie szkolenie „Promocja i reklama w social media” w ramach projektu #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa. Szkolenie prowadziła Pani Ewa Gadomska. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP poświęcone było wykorzystaniu nowoczesnych metod promocji i rozwoju firmy w internecie oraz poznaniu niezbędnych narzędzi do prowadzenia działań marketingowych w social media.

Temat szkolenia wzbudził ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców i pomimo przyjętych na początku projektu założeń, że w szkoleniu weźmie udział 20 osób, na usilne prośby zainteresowanych zdecydowaliśmy się przyjąć aż 39 osób.

Tak jak na poprzednim szkoleniu, uczestnicy brali aktywny udział i zgłaszali wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety (ankietę wypełniły 32 osób). Na pytanie: „W jakim stopniu wiedza przekazana na szkoleniu uzupełniła Pani/Pana wiadomości?”, aż 31 osoby odpowiedziały, że w stopniu bardzo dużym i dużym. Również ze względu na umiejętność wzbudzania zainteresowania i zaangażowania grupy, przygotowanie do zajęć, wykorzystywanie materiałów dydaktycznych, trzymanie się tematu,  uczestnicy ocenili szkolenie na najwyższe oceny.

Po zakończeniu szkolenia, kilka osób zadzwoniło do Fundacji z podziękowaniami za świetnie przygotowane i zorganizowane szkolenie.

                                 

Zakończyło się pierwsze szkolenie #Workshop_Smolna

W poniedziałek, 23 kwietnia, zakończyło się pierwsze szkolenie „Strategie sprzedaży online i budowanie marki w sieci” w ramach projektu bezpłatnych szkoleń #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa. Otrzymaliśmy ponad pięćdziesiąt zgłoszeń, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie wszystkie osoby zostały przyjęte. Wobec tej sytuacji postanowiliśmy przyjąć więcej niż planowane 20 osób – ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 28 osób.

Uczestnicy brali aktywny udział w szkoleniu, zadawali wiele pytań. Dyskusja była bardzo ożywiona, co świadczy, że problematyka szkolenia była ważna dla uczestników i poszerzająca ich wiedzę. Prowadząca, według opinii uczestników, przygotowała bardzo interesujący program, odnoszący się do najnowszej wiedzy związanej z omawianymi podczas szkolenia zagadnieniami.

Również w czasie przerw, prowadząca odpowiadała na pytania istotne dla uczestników. Na koniec szkolenia, przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, którą wypełniło 25 osób. Ponad 95% uczestników oceniło szkolenie m.in. ze względu na przydatność wiedzy, aktualność przekazywanych informacji, umiejętność wzbudzenia zainteresowania i zaangażowania grupy oraz przygotowania do zajęć, na najwyższe oceny.

                

Zapraszamy na kolejne szkolenia

Projekt finansuje m.st. Warszawa