Olimpiada Wiedzy o Mediach IV edycja

 Termin rejestracji uczestników został przedłużony do 27 października

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, IV już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: rower, aparaty fotograficzne, głośniki, słuchawki, zegarki) oraz o staże w redakcjach na terenie całego kraju. Nagrody otrzymają także trzy szkoły, z których najwięcej uczestników zakwalifikuje się do II etapu. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
 2. Odpowiedzialność za słowo
 3. Internet jako źródło (dez)informacji
 4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
 5. Reklama – manipulacja czy zachęta?

Program:

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

Literatura:

 1. Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008.

 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.

 3. Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo; wprowadzenie historyczne, Kraków 2010.

 4. Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

 5. Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.

 6. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.

 7. Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012.

 8. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, rozdz. I-VIII.

 9. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek W., Kraków 2006.

 10. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 – obowiązują rozdziały I-IV.

 11. Czasopismo „Świat Wiedzy”, rubryka „Miniencyklopedia wiedzy o mediach”, wyd. 9/2017-12/2017 (II etap) i 9/2017-4/2018 (III etap).

 

Kalendarium Olimpiady:

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 27 października 2017 r.
 • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2017 r.
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2017 r.
 • 15 grudnia 2017 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
 • 16-17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Organizatorzy:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
tel. + 22 55-20-232

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego
ul. Bednarska 2-4, lok. 15, 00-310 Warszawa
tel. (22) 55 23 924, 502 825 492
e-mail: fundacja@fsd.edu.pl

 

LG Electronics
BZ WBK
Sponsorzy

Newsline.pl
PBKG
PWE
Fundatorzy nagród

Świat Wiezy Bauer Media Group
Partner Strategiczny

Cogito
Partner Medialny

Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patronat

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje