Odpowiedzi na pisma i reklamacje

Wiele pism będących odpowiedzią na reklamacje , z którymi spotykamy się na co dzień – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. Czasem wystarczy skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do firm, urzędów i instytucji, które chcą doskonalić umiejętność komunikacji z odbiorcami zewnętrznymi, a także wewnątrz firmy.

Program zajęć:

Posługiwanie się poprawną polszczyzną językiem dostosowanym do treści pisma lub reklamacji:

  • poprawność ortograficzna, fleksyjna i interpunkcyjna
  • styl odpowiedzi uzależniony od formy pisma lub reklamacji.

Negatywna odpowiedź na pismo lub reklamację:

  • konstrukcja odpowiedzi (co na początku, co na końcu).

Pozytywna odpowiedź na pismo lub reklamację:

  • konstrukcja odpowiedzi (uzasadnienie decyzji biznesowej – przyznanie się do błędu; uzasadnienie decyzji).

Odwołania od uprzednio podjętych decyzji:

  • jak formułować odpowiedzi, kiedy jesteśmy pewni, że sprawa została wyjaśniona, a kolejne pisma lub reklamacje klienta nie wnoszą nic nowego.

Sugestie klientów oraz „trudne” pisma i reklamacje:

  • jak odpowiadać na sugestie klientów dotyczące naszych procedur, jeżeli nie zamierzamy wprowadzać sugerowanych zmian lub nie znamy terminu ich wdrożenia,
  • odpowiedzi na reklamacje klientów agresywnych, używających obraźliwych sformułowań lub niecenzuralnych słów.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem materiałów wykładowcy i uczestników.

Trener:

Teresa Kruszona – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje