Kalendarium szkoleń otwartych

3 marca 2017

dr Barbara Godlewska-Bujok

13 marca 2017

Katarzyna Szpor

19 maja 2017

Katarzyna Szpor

21 czerwca 2017

Paweł Niemotko

5 września 2017

Teresa Kruszona

5 września 2017

Mirosława Łątkowska

12 września 2017

Paweł Niemotko

20 września 2017

dr Maria Łoszewska-Ołowska

21 września 2017

Teresa Kruszona

28 września 2017

Maria Bończyk

13 października 2017

Teresa Kruszona

Klienci

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Transportu i Budownictwa Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Najwyższa Izba Kontroli Krajowa Rada Radia i Telewizji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Instytut Pamięci Narodowej Muzeum Historii Żydów Polskich Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu PZU    Bank BGŻ Pioneer Pekao
WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje