Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Publikacja „Współczesne stosunki polsko-izraelskie”

Fundacja dofinansowała publikację naukową „Brzemię pamięci – Współczesne stosunki polsko-izraelskie”, pierwszą publikację Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, pod redakcją naukową dr Elżbiety Kossewskiej.

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji w 2008 roku oraz podczas debat i wykładów otwartych organizowanych przez Centrum. Znajdują się w niej teksty takich autorów jak: Bożena Szaynok, Marcos Silber, Mordechai Palzur, Jan Dowgiałło, Władysław Bartoszewski, Leon Kieres, Hanna Yablonka, Elżbieta Kossewska, Ks. Henryk Romanik, Jadwiga Staniszkis, Menachem Friedman, Elazar Leshem, Amnon Rubinstein, Paweł Potoroczyn, Hanoch Gutfreund, Julian Auleytner.

Marsz Żywych w Oświęcimiu/ fot. Maciek Główka

Marsz Żywych w Oświęcimiu/fot. Maciek Główka

 

brzemie-189x300„Publikacja jest próbą zbilansowania odnowionych po 1989 r. polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych oraz poznania struktury, wartości, idei, wokół których dziś organizuje się polskie i izraelskie społeczeństwo. Ze względu na charakter opracowania, którego głównym odbiorcą będzie polski czytelnik, więcej miejsca poświęcono temu drugiemu zagadnieniu. Stan badań uprawnia raczej do zadawania pytań, wskazywania pustych przestrzeni badawczych i zastanawiania się, jak je wypełnić, gdyż niemożliwym jest w tej chwili udzielenie na niektóre z nich prostych odpowiedzi, tym bardziej, że stosunki polsko-żydowskie raczej nie kuszą do zwięzłej formy. Powodów do zainteresowania tym obszarem badawczym jest wiele, choćby potrzeba zrozumienia własnych społeczeństw, uwikłanych w dramatyczną historię, wspólną duchową spuściznę, zarówno tę już częściowo opisaną – związaną z egzystencją Żydów na ziemiach polskich, jak i tę, po którą mało kto sięgnął – Żydów polskich w Izraelu. Powstałe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem stara się prowadzić pracę naukową w tym właśnie zakresie, a niniejsza publikacja jest częścią jego działalności, której podstawowym zakresem jest organizowanie spotkań naukowych, debat i dyskusji, a następnie popularyzacja w formie zwartych opracowań. Zwracamy również uwagę na kwestie kontrowersyjne, aby nie pozostawiać miejsca na półprawdy, krzywdzące stereotypy czy nieprzyjazne archetypy, aby prowokować do refleksji nad współczesnymi stosunkami polsko-izraelskimi, by w przyszłości mogły prowadzić do bardziej pozytywnych odniesień. Ufamy, że niniejsza publikacja również temu będzie służyć”.

Ze wstępu dr Elżbiety Kossewskiej i prof. Szewacha Weissa

„Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie”
pod red. naukową dr Elżbiety Kossewskiej
Wydawnictwo Neriton, 2009